L’EXPERIÈNCIA DEL NOSTRE EQUIP TÈCNIC:

EDIFICACIÓ RESIDENCIAL.
• Construcció de 5 vivendres unifamilars aïllades de 450m2 en parcel·la de 2000m2 a Sant Andreu de Llavaneres. (1996-1997).
• Construcció de 4 vivendres unifamiliars aïllades de 400m2 en parcel·la de 1500m2 a Sant Andreu de Llavaneres. (1997-1999).
• Construcció de vivenda unifamiliar aïllada de 350 m2 en parcel·la de 700m2 a Santa Eulàlia de Ronçana (2007).

EDIFICACIÓ INDUSTRIAL.
• Construcció de 16 naus industrials en filera al PI El Ramassar de Granollers. (1997-1998).
• Construcció de 21 naus industrials en filera al PI El Ramassar de Granollers (1998-1999).
• Construcció de 5 naus industrials en filera al PI Palou Nord de Granollers. ARGENTA.
• Construcció de Nau Industrial de 1500 m2 al PI Palou Nord de Granollers. GENCA.
• Construcció de nau a´ïllada de 1200 m2 al PI Valderiolf a La Roca del Vallès. Comercial de Hosteleria ANMA.
• Construcció de nau a´ïellada de 1800 m2 al PI Valderiolf a La Roca del Vallès.. EUROFLOR, S.L.
• Construcció de nau a´ïellada de 1600 m2 al PI Valderiolf a La Roca del Vallès.. BOSS AUTO.
• Construcció de 5 Naus industrial en Filera al PI Valderiolf a La Roca del Vallès.. MEDITERRANEA DEL MARESME.
• Construcció d’edifici Industrial per a consecionari Volvo a Sabadell. (1999) ABDERLBLICK, S.L.
• Ampliació i Reforma d’edifici per a Consecionari de vehicles Volvo a Granollers (2009) ABDERLBLICK, S.L.
• Construcció de 3 naus Industrial en filera PI Can Negoci d’Argentona. MEDITERRANEA DEL MARESME, S.L.

URBANITZACIONS I OBRA CIVIL
• 
Urbanització del PI Ramassar de Granollers.
• Urbanització del sector F. Palou Nord de Granollers.
• Urbanització de la PLaça de Corona, carrer Ansel Clavé i Places Perpinyà i Maluquer de Granollers.
• Urbanització del carrer Museu de Granollers.
• Urbanització de l’Avinguda Prat de la Riba de Granollers, fases 1 i 2.
• Urbanització de la Plaça de l’Esglesia de Granollers.
• Urbanització del sector W, a les Franqueses del Vallès.
• Urbanització del sector U i PLaça de l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès.
• Construcció de passera per a vianants sobre la via del tren a Granollers.
• Construcció de pont per a vehicles al PI Vallderiof de La Roca del Vallès. (56m).
• Construcció de pont per a vehicles a l’Avda Prat de la Riba de Granollers (18m).
• Urbanització de Can Barrau a Argentona.
• Urbanització del Carrer Gran i Plaça de Vendre d’Argentona.
• Urbanització Avinguda Burriac d’Argentona.

ZONES ESPORTIVES
• Camp de gespa artificial d’Argentona.
• Camp de gespa artificial del Cirera a Mataró.
• Camp de gespa artificail de Vilanova del Vallès.
• Camp de gespa artificial de Les Franqueses del Vallès.
• Zona esportiva de Corró d’avall a Les Franqueses del Vallès.
• Zona esportiva d’orrius. Paviments de formigó, vestidors,…
• Skate Park al Parc del Riu Congost de Granollers.