Realització d’escala d’emergència en un concessionari de vehicles de Sabadell. Enderroc de forjats, realització de llosa d’escala amb formigó armat, acabats amb pedra natural i tancaments d’obra enguixats.

escala