Reforma integral de nau industrial de 1500 m2 a Sant Adrià de Besós. Enderroc parcial de la nau, execució de fonamentació per a nova estructura prefabricada de formigó, paviments de formigó, coberta, banys i vestidors. Vorera i rehabilitació de la façana.

integral