Obres de reforma de quatre pisos a l’Avinguda Icaria de Barcelona.
Comunitat de Veïns del carrer Collserola, 27 de Barcelona.
Realització de nova escomesa de la xarxa d’aigües residuals de l’edifici.

reforma