Pavimentació del Torrent de Salut i d’un tram de l’Avda. Jaume Baladia.

argentona1