Reparació del tancament de la finca en pedra natural i reixes de fosa. Barcelona.

reparacio1