Pavimentació i Jardineria de l’espai conegut com les Basses d’en Joanot de Granollers.

can_bases