serviciosARVISA OBRES I PRJECTES som una empresa dedicada a la construcció, reforma i manteniment d’edificis, habitatges, locals comercials
i industries.
El nostre equip professional, altament preparat, ens permet afrontar
obres de qualsevol tipologia i dificultat amb els millors resultats en
qualitat i servei.

SERVEIS
•   Obra nova residencial i industrial.
•   Rehabilitació d’edificis.
•   Reformes integrals d’habitatges i locals.
•   Reparacions a particulars i comunitats.
•   Manteniment d’edificis i indústries.
•   Obra civil.
•   Espais confinats.
•   Desamiantats.
•   Projectes d’edificació, interiorisme i reforma
•   Project Manegement.

Des del departament tècnic d’ARVISA OBRES I PROJECTES, S.L.
donem servei a particulars, empreses i administracions públiques
dins de les competències pròpies dels Arquitectes, Arquitectes
Tècnics i Enginyers de l’Edificació.

Entre molts dels serveis que oferim destaquem:
•   Projectes Bàsics i d’Execució d’Obra Nova.
•   Projectes de Reforma interior de locals i habitatges.
•   Projectes Tècnics.
•   Direcció d’Obra.
•   Rehabilitació de façanes.
•   Treballs per a la conservació i manteniment d’edificis.
•   Projectes i Obertura d’activitats.
•   Redacció de Plans i Estudis de Seguretat i Salut.
•   Aixecament de plànols.
•   ITE – Inspecció Tècnica de l’Edifici.
•   Certificats d’habitabilitat d’habitatges usats – Cèdules.
•   Certificats d’eficiència energètica.
•   Tramitacions davant l’Administració.
•   Plans d’Emergència i autoprotecció.